วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อมูลร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ”สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป" ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด พิษณุโลก
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจีระชัย หวังตระกูลดี / คุณเอื้อม 01-8875724 , 055-219721-2 ติดร้านนิยมอะไหล่ ถ.ราเมศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด พิจิตร
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณกนกภรณ์ ศิริไกรวัฒนาวงค์ 09-1932151 39/120 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด สุพรรณบุรี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณปราณี สุวรรณกุล 05-2913039 , 06-5992188 48 ถ.ขุนไกร ตรงข้ามหอคอยบรรหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณพรรณิภา เขียวพระอินทร์ 01-8585286 , 034-620348 21 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ จ.กาญจนบุรี ( ตรงข้าม รร.เทศบาล 1 )

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด อุทัยธานี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณอรชนินทร์ สารคุณ 01-8872978 , 056-571769 230/13 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด นนทบุรี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณสาธิต ฉันทวานิช 01-8053104 , 02-9222846 123/728 ปากทางเข้าหมู่บ้านนันทนาการ์เด้น 01-8447706 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจุติมา จิตรมิตร 01-2786981 , 06-3367053 , 035-361143 กด 0 120/3 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ราชบุรี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณพินิจนันท์ สว่างศรีบรรเทิง 01-8169612 , 032-326255 ,Fax 032-342364 ร้านที่ 1 เลขที่ 487/68 ตลาดศรีเมือง ( ทางเข้าใหม่ที่ 2 ) อ.เมือง ร้านที่ 2 เลขที่ 262 ถ.โฆษิตสกุล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ชลบุรี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณยอดยิ่ง เจียรจิตเลิศ 06-3793993 , 038-288728 ,FAX 02-2537780 , 2867959 844/37ง ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ( ตรงข้าม ฟอรั่ม พลาซ่า )

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด นครปฐม
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจุไรเพชร ศิริโพธาวานิชกุล 01-4582554 , 01-0061247 224 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ( ตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ข้างไปรษณีย์กำแพงแสน )

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจุไรเพชร ศิริโพธาวานิชกุล 01-4582554 , 043-891121 ,09-7101769 , 043-891507 281 ถ.ถีนานนท์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ( ติดร้านก๋วยเตี๋ยวลับแล )

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจิดานันท์ จันทร์ขาว 05-1766916 , 032-512311 ,07-1622614 เลขที่ 49/10 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ลำพูน
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณกนกพรรณ ราหุลปาน 09-7566987 , 04-0458675 , 09-7018515 287/2 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ขอนแก่น
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณจุไรเพชร ศิริโพธาวานิชกุล 01-4582554 , 06-8278815, 043-337240 131/284 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คุณพรสิริ บูรณานุสรณ์ 01-9276435 122/5 ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ปทุมธานี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณธรรมรัตน์ บัญชาศักดิ์ interlbiz2005@yahoo.com 06-3390573 , 02-7355195 ,09-1322474 2/708 ปากทางเข้าหมู่บ้านศุภาลัยบุรี รังสิตคลอง 4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด สุรินทร์
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณพรทิพย์ วิวรรธนจิตต์ 01-6602927 , 044-511813 159-161 ถ.เทศบาล 1 ( ใกล้วงเวียนน้ำพุ ) อ.เมือง จ.สุรินทร์

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณมยุไล อำนวยพรสวัสดิ์ 06-8311543 , 043-511876 179 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด สกลนคร
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณสิริญาณี ฤทธิ์ดี 05-1257267 , 042-732198 1574 ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณสมุทร บุตรรัตน์ 06-5845442 , 06-6688508 077-288610 396/18 ถ.ชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณธวัชชัย วิวิธวรกิจ 09-9926090 , 045-269971 89 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด เชียงใหม่
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณอภิชาติ อินทรพิทักษ์ 01-6811146 , 053-302224 ่ 06-6540146 , 04-6109954 455/1 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด นครราชสีมา
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณมาลากุล มาลาศรี 01-8804153 329 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ( ติดศาลเจ้าแม่ทับทิม )

ได้รับสิทธิ์ในจังหวัด กทม.
ชื่อ Dealer เบอร์โทร สถานที่ตั้งร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"
คุณถนอมสิน พวกแสน 01-3033638 , 02-8650456 , 02-8651490 66/32 หมู่บ้านนิศาชล ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 เขตภาษีเจริญ
คุณวรพร อำนวยพรสวัสดิ์ 06-6660929 , 02-5323039 ,06-8311543 , 02-9912391 ปากทางเข้าหมู่บ้านชลลดา ซ.สายไหม 34 เขตสายไหม
คุณสุรารักษ์ กะรัสนันทน์ 09-4417855 ชั้น 2 ส่วนของพลาซ่า แมคโครจรัลสนิทวงศ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
คุณอมรรัตน์ ซื่อบุญเกียรติ 06-3782087 , 02-8120408 22/11 หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม


ข้อมูลเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” ไฟล์ Powerpoint

ความสำเร็จของนักธุรกิจหมอเส็ง

หมอเส็งให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง 5

ท่าน ส.ส.กับประสบการณ์ใช้ยาหมอเส็ง